Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Translata sa stala členom Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS)

jazykové rodiny

1.3.2012 sa spoločnosť Translata stala členom Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS), prvého záujmového združenia súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeného po „nežnej revolúcií“ v novembri roku 1989.

ZPS je od 01.03.1993 členom Európskej konfederácie asociácií malých a stredných podnikov so sídlom v Bruseli. Táto nezisková organizácia sa sústreďuje na zásadné otázky vytvárania a garantovania zodpovedajúceho podnikateľského prostredia, rokovaním s vládnymi subjektami, ktoré majú reálny záujem o podporu súkromného sektora.

Translata sa aj takto bude snažiť byť k svojim klientom čo najbližšie a ovplyvňovať podnikateľské prostredie na Slovensku. Za našu spoločnosť sa bude stretnutí zúčastňovať riaditeľ spoločnsoti Michal Matys.

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.